Вступили в силу изменения регистрации «спулок» через интернет

Для подписи документов необходим или профиль EPUAP, или электронная подпись.

Для полученияEPUAP понадобится PESEL, а для получения электронной подписи, понадобится ~350zl brutto.

W celu realizacji wpisu lub zmiany musisz przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Treść dokumentów musisz wprowadzić do systemu.
Każdy dokument musi być podpisany przez właściwe osoby. Dokument możesz podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

MaxthonSnap20170211121229