Возможно еще на пол года откладывается закон о «трудоустройстве иностранцев».

Информация размещена на многих сайтах «ужондов працы»

Ważna informacja MRPiPS dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców

PUP Piaseczno

 W związku z toczącymi się pracami na projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w kontekście pojawiających się doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom, uprzejmie informujemy, że planowane zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców wejdą w życie najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2017 r. Planuje się natomiast by zasadnicze zmiany  dotyczące tzw. procedury „oświadczeniowej” zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. (Zmiany wynikające z wdrożenia tzw. dyrektywy sezonowej (2014/36/UE))

MaxthonSnap20161208182454