Новая устава о «спулках» уже в сейме

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

скачать

 

MaxthonSnap20170130112423