Наконец на официальной странице Ministerstwo Sprawiedliwości, появилось предупреждение об обмане предпринимателей.

На официальной странице https://ekrs.ms.gov.pl/ Ministerstwo Sprawiedliwości, появилось предупреждение  о том что не надо платить за различный «спам» который приходит новым фирмам ,» спам» который можно трактовать только как обман предпринимателей.

 

 

U W A G A !!!

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis taki ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy. Wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować więc jako ofertę komercyjną niezwiązaną z Krajowym Rejestrem Sądowym. Nieuiszczenie opłaty nie wywołuje żadnych skutków prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zaleca się przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

 

Zrzut ekranu20170817093538

17.08.2017